آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

شهرستان خرم بید وفرهنگ مردم آن

خسرو رشیدی

خرم بید

دبستان پسرانه

شهرستان خرم بید وفرهنگ مردم آن

خسرو رشیدی

خرم بید

آخرین افتخارات مدارس


پیش دبستان و دبستان دخترانه

آنا هیتا کریمی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

زینب خسروانی فرد

مسابقه: والیبال

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

ایلار کریمی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

علیرضا سلمانی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرعلی احمدپور

مسابقه: رویش فکری

رتبه: اول

دبستان پسرانه

علیرضا رضایی

مسابقه: نامه ای به پیامبر اعظم

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

یلداطیبی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

یلداطیبی

مسابقه: پارکو

رتبه: سوم

پیش دبستان و دبستان دخترانه

ستایش یوسفان

مسابقه: دومیدانی

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیمانه رضایی

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

پیش دبستان و دبستان دخترانه

فاطمه رحیمی

مسابقه: طناب زنی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

سید امیرابوالفضل حسینی

مسابقه: قدس

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستان و دبستان دخترانه

سنا فروغي

1390/02/30

پیش دبستان و دبستان دخترانه

آتنا حيدري فرد

1391/02/25

پیش دبستان و دبستان دخترانه

غزل زارعي مدوئيه

1388/02/31

پیش دبستان و دبستان دخترانه

سيد آوا حسيني خرمي

1393/02/30